RECOMANACIONS ALS PROPIETARIS D’HABITATGES DONATS D’ALTA PER L’ACTIVITAT DE LLOGUER TURÍSTIC QUE NO ESTIGUIN EN AQUESTS MOMENTS REALITZANT ACTIVITAT

Segons ens consta, hi ha un gran nombre de propietaris que varen optar per donar d’alta l’activitat de lloguer turístic i que han decidit que la present temporada no alquilaran la casa, be perquè hi visquin ells mateixos, la tenguin llogada per LAU, o no pretenguin per ara explotar-la.

Les recomanacions que us fem des d’estudi-CAT són les següents:
1.-Vigilar que el període de no activitat no superi els tres anys, superat aquest termini seria susceptible de baixa per part de l’administració.
2.-Informar l’Agència Tributària de les Illes Balears per tal que no ens exigeixi el cobrament de l’ecotaxa. +info
3.-Relatiu al registre de hostes, informar als cossos de seguretat de la inactivitat prevista. +info

Esperam que aquestes recomanacions siguin profitoses.
Quedam a la seva disposició per atendre noves consultes.

Share