Qui som?

Control i Actualització Territorial es compón d’un grup fix de professionals i multitud de col·laboradors que prenen part dels diferents projectes d’estudis del territori en camps tan variats com cadastre, avaluacions d’impacte ambiental, valoracions d’immobles, etc.

Entre d’altres a CAT trobem geògrafs, aparelladors, arquitectes, delineants i enginyers agrícoles. Aquesta estructura basada en el treball cooperatiu i l’orientació per processos del servei ens permet adoptar una resposta ràpida, àgil i efectiva als diferents projectes.

Miquel Cerdà Albertí

DIRECTOR

Enginyer Agrícola

Margalida Canet Oliver

CO-DIRECTORA

Arquitecta

Victor Vidal Gil

TÈCNIC

Enginyer de l’Edificació

Dakota Márquez Perelló

TÈCNICA

Enginyera Agrícola

Catalina Riutort Costa

TÈCNICA

Técnica en urbanisme i topografia
Dissenyadora d’interiors

Neus Marqués Bordoy

TÈCNICA

Enginyera de l’Edificació

Serveis

ARQ

– Projectes d’arquitectura

– Legalitzacions

– Amidaments

– Certificats d’antiguitat

– IEE, Cèdules d’habitabilitat

ING

– Projectes d’enginyeria

– Topografia

– Llicències d’activitat

– Certificacions energètiques

GEX

– Gestió d’expedients cadastrals

– Atenció al contribuent

– Valoració / Taxació d’immobles urbans i rústics

GEO

– Estudis de territori

– Estudis d’impacte ambiental

– SIG

– Geomàrqueting

– Arxius GML