Serveis

ING

Els serveis d’enginyeria es divideixen en dos blocs, el relacionat amb el mon rural i el de serveis diversos d’enginyeria.

A l’estudi CAT planifiquem les explotacions agrícoles des de la producció, tan animal com vegetal, les necessitats hídriques, avaluem l’impacte medi ambiental, dimensionam el parc de maquinària i projectam les naus i instal·lacions agrícoles acords amb les necessitats de l’explotació.

Dins els altres serveis d’enginyeria oferim la tramitació de llicències d’activitat.

valoraciones

Serveis d’enginyeria:

  • Projectes d’enginyeria agrícola: naus, sistemes de reg, plantacions, etc.
  • Registre d’explotacions agràries
  • Dimensionat de maquinària
  • Topografia: plànols de parcel·les georeferenciats, arxius GML, etc.

 

Disposem també d’un servei de topografia dona suport a tots els departaments de l’empresa i proporciona una informació precisa tant en amidaments com en georeferenciació.