Serveis

ARQ

– Projectes d’arquitectura

– Legalitzacions

– Amidaments

– Certificats d’antiguitat

– IEE, Cèdules d’habitabilitat

ING

– Projectes d’enginyeria

– Topografia

– Llicències d’activitat

– Certificacions energètiques

GEX

– Gestió d’expedients cadastrals

– Atenció al contribuent

– Valoració / Taxació d’immobles urbans i rústics

GEO

– Estudis de territori

– Estudis d’impacte ambiental

– SIG

– Geomàrqueting

– Arxius GML