Les “Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Direcció General del Catastro, de 26 de noviembre de 2015” estableixen la forma de comunicar els vèrtex de les parcel·les cadastrals de forma GEO referenciada a través d’un arxiu en format GML. A l’estudi CAT proporcionem els GML ja sigui a través de la captura de dades o desde la informació proporcionada pel client.

Share