Estudi CAT

El projecte de Control i Actualització Territorial neix fa mes de deu anys com a iniciativa local a l’assesorament i gestió de serveis orientats a la informació territorial.

Durant aquests període hem aconseguit una amplia experiència en gestió de productes cadastrals i hem iniciat nous projectes orientats a la gestió del medi ambient i el patrimoni.

La iniciativa Estudi CAT té com a principis fonamentals la multidisciplinarietat del seu equip, l’esperit cooperatiu i el compromís amb la qualitat i l’eficàcia.

Oferim un servei integral per donar resposta a nivell tècnic i de gestió.

Serveis

ARQ

– Projectes d’arquitectura

– Legalitzacions

– Amidaments

– Certificats d’antiguitat

– IEE, Cèdules d’habitabilitat

ING

– Projectes d’enginyeria

– Topografia

– Llicències d’activitat

– Certificacions energètiques

GEX

– Gestió d’expedients cadastrals

– Atenció al contribuent

– Valoració / Taxació d’immobles urbans i rústics

GEO

– Estudis de territori

– Estudis d’impacte ambiental

– SIG

– Geomàrqueting

– Arxius GML

Contacte

No dubti en possar-se en contacte amb nosaltres:

Control i Actualització Territorial SLU
Bisbe Campins, 12, 1ºC
07012 Palma

Telèfon: +34 971 755 945
Correu electrònic: info@estudi-cat.com